Ohjeita Ounasrastien järjestäjille

Järjestely: OR_jarjestelyohje_2016.pdf

Kartan myynti: OR_kartanmyyntiohje_2016.pdf

Ratojen tulostus: OR_ratatulostusohje_2016.pdf

Tulospalvelu: OR_tulospalveluohje_2016.pdf

Pelastussuunnitelma: OR_pelastussuunnitelma_2016.pdf

Ohje suunnistajille: OR_suunnistajan_ohje_2016.pdf

Toimitsijateltan järjestely: OR_toimitsijateltta_2016.pdf

Emit-koodit: OR_leimasimet_2016.pdf