Ounasvaaran Hiihtoseuran vuosikokous

AIKA

Ke 30.9.  18.00

PAIKKA

OH:n Maja

VASTUUHENKILÖ

Ilkka Ruotsala 040 1544 140

LISÄTIEDOT

10 §     Seuran varsinainen kokous

Kokouksen asiat

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7. Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

8. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

9. Vahvistetaan jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toiminta- ja tilikaudelle

11. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

12. Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

13. Valitaan ( tai kaksi) tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia

14. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

16. Päätetään kokous

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat varsinaisen kokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

KALENTERI