his16 19Ajatus oman hiihtomajan saamisesta seuralle oli askarruttanut seuran johtoa perustamisvuodesta 1927 lähtien.

Yhä useammin majan paikaksi ajateltiin Ounasvaaraa etenkin Juhannuskallion aluetta, joka silloin oli matkatoimisto Finlandian hallussa.

Vuonna 1931 seuran silloinen puheenjohtaja majuri Willamo piti majan rakentamista erittäin tarpeellisena. Myytiinpä kyseisenä vuotena majan rakentamisrahaston kartuttamiseksi 2 markan talvikisamerkkejäkin.

Hanke siirtyi monestakin syystä. Siihen saatiin vauhtia vasta sodan jälkeisen jälleenrakentamisen kautena. Sopimus solmittiin Suomen Matkailijayhdistyksen kanssa 1948 ja suunnittelijaksi valittiin arkkitehti Joppe Ylihannu. Seura osti Suomen Matkailijayhdistyksen kanssa 24.1.1949 Ounasvaaralta 6,5 ha:n suuruisen maa-alueen ja tupaantulijaisia vietettiin jo saman vuoden maaliskuussa. Rakentaminen kesti siis vajaat kaksi kuukautta. Loppuvuodesta 1949 Matkailijayhdistys luopui omasta osuudestaan ja maja jäi yksinomaan Ounasvaaran Hiihtoseuran omistukseen.

Tiehanke oli elänyt yhtä pitkään kuin majan odottelukin. Mutta lähes välittömästi majan rakentamisen jälkeen toteutui tuo kaukainen tiehaavekin. Maantie Ounasvaaralle valmistui marraskuun 11. päivänä 1949. Tien rakentamista oli vauhdittanut majan saama suuri kansansuosio. Käyttö oli aluksi niin runsasta, että majalle 1951 saatiin III luokan postitoimisto-oikeudet erikoispostileimoineen.

YHTEYSTIEDOT

Majan vuokraus ja ruokapalvelut:

Royal Reindeer restaurant
Puh. 040 724 3980
info@royalreindeer.com

www.royalreindeer.com