historia1”Rovaniemellä olivat Huhtalan ja Mobergin pirtit. Rovaniemellä oli myöskin ”pikku-Moritz” ja muutamia muitakin törmiä sekä hiihdosta ja mäenlaskusta innostunutta nuorisoa. Sitten tulivat vuoden 1926 FIS:n kongressikisat Lahteen ja suomalaiset menestyivät erinomaisesti.Tämä toi uusia ajatuksia Mobergin ja Huhtalan pirtteihin ”pikku-Moritziin” ja yleensä miesväen keskuuteen. Näinä aikoina leijui Ounasvaaran Talvikisojen synty niin vahvana Rovaniemen ja koko Lapin pakkasilmassa, että synnytyspoltot alkoivat.”

historia2”Ounasvaaran ensimmäisiä kisoja ”pystyttänyt” toimikunta paneutui kisa-järjestelyjen ohella jo sellaisiinkin kysymyksiin, jotka edellyttivät ilman muuta pitemmälle suuntautuvaa toimintaa. Näitä olivat Ounasvaaran ensimmäisen hiihtomäen suunnittelu sekä vuoden 1928 olympialaisiin tähtäävän valmennusleirin saaminen Rovaniemen lähistölle. Tällaisten syiden johdosta kypsyi päätös hiihtoseuran perustamisesta nopeasti tulosta tuottaviin toimenpiteisiin.”

Hiihtourheilun harrastajia ja ystäviä kehoitetaan saapumaan, keskustelemaan ja päättämään HIIHTOSEURAN PERUSTAMISESTA Rovaniemelle huomenna keskiviikkona klo 1/2 8 ip. Rovaniemen palokunnantalolle.
Valmisteleva toimikunta

historia3”Kokoukseen saapui runsaasti väkeä.
Kokous sujui ilmeisen yksimielisyden vallitessa. Seuran nimeksi päätettiin ottaa yksimielisesti jo aikaisemmin julkisuudessa vilahdellut ”Ounasvaaran Hiihtoseura” ja yhtä yksimielisesti valittiin seuran ensimmäiseksi puheenjohtajaksi rajakomendantti majuri O.J. Willamo.
Ounasvaaran Hiihtoseuran ensimmäiset hiihtokilpailut pidettiin toukokuun 1. päivänä Ounasvaaralla.”

Ounasvaaran Hiihtoseuran ensimmäinen puheenjohtaja O.J. Willamo

historia4”Ounasvaaran Hiihtoseuran johdon voidaan katsoa heti alunalkaen joutuneen erittäin päteviin käsiin. Tätä todistaa lähinnä se, että muutokset seuran johdossa olivat monien vuosien aikana melkein mitättömiä. Samat henkilöt, jotka kuuluivat ensimmäisiä kisoja rakenta-neeseen toimikuntaa, muodostivat seuran johdon suunnilleen vuosikymmenen ajaksi. Puheenjohtajan nuija oli täsmälleen vuosikymmenen ajan ensin majuri ja sittemmin everstiluutnantti ja eversti O.J. Willamon jämerissä käsissä.”

”Tätä aikaa voitaneen pitää eräänlaisena ”Willamon aikakautena”, sillä puheenjohtajan olemus leimasi yleensä seuran johdon ja samalla koko seurankin toimintaa. Seurasta luotiin tänä kymmenvuotiskautena käsite. Erittäin suuri merkitys oli myöskin sillä, että everstiluutnantti Willamon mukana tuli Lapin Rajavartioston osuus erittäin näkyvänä esiin seuran tukemisen muodossa. Everstiluutnantti Willamo jäi pois puheenjohtajan paikalta vuonna 1937 ja hänet kutsuttiin välittömästi tämän jälkeen seuran kunniapuheenjohtajaksi.”

 

Otteita kirjasta:
27 67 OH – Kertomus Ounasvaaran Hiihtoseuran 40-vuotisesta toiminnasta.
Julkaisija Ounasvaaran Hiihtoseura ry vuonna 1967

Kuvat: OH:n arkisto