AIKUISTEN SUUNNISTUSKOULU 2018

Tutustumisjakso

Aika:  Ma 14.5. klo 18.15 tai Ke 16.5. klo 18.15
Harjoitus: Perustietoa ja ohjattu suunnistusharjoitus
Teema: Suunnistuksen lajiesittely ja varusteet
Kesto:  n. 2h
Paikka: Punainen Tupa
Varustus:  Info sisätiloissa (n.1h) ja suunnistusharjoitus Ounashallin ympäristössä, joten vaatetus sen mukaan.
Ohjelma:
– Materiaalin jako
– Lajiesittely
– Varusteiden esittely
– Erilaiset suunnistuskartat
– Kompassien esittely ja  kompassityyppeihin tutustuminen mahdollista yhteistilausta silmälläpitäen
– Suunnistusharjoituksessa  karttamerkkejä ja kartan suuntaaminen sekä kompasseihin tutustumista

1. harjoitus

Aika: Ma 21.5. klo 18.15
Harjoitus: Korttelisuunnistus sprinttikartalla
Teema: Ensimmäiset askelparit suunnistajana
Kesto: n. 1,5-2h
Paikka: Punainen Tupa  Lapin Yliopiston maasto
Varustus: Säänmukainen ulkoiluvarustus ja karttamuovi
Ohjelma:
– Karttamerkkien kertausta (päivän harjoitukseen liittyvät merkit)
– Harjoitukseen liittyvien rastinmääritteiden läpikäynti
– Kartan suuntaus maaston mukaan urbaanissa ympäristössä
– Suunnistus selvien kohteiden avulla
– Yksinkertaiset reitinvalinnat
– Eri kompassityyppeihin tutustuminen mahdollista yhteistilausta silmälläpitäen

2. harjoitus

Aika: Ma 28.5. klo 18.15
Harjoitus: Rastiralli
Teema: Kartta tutuksi
Kesto: n. 2h
Paikka: OH:n maja
Varustus: Säänmukainen ulkoiluvarustus ja karttamuovi
Muuta: Yhteistilauksen kompassien jako (mikäli ovat ehtineet tulla)
Ohjelma:
– Karttamerkkien kertausta (päivän harjoitukseen liittyvät merkit)
– Hatrjoitukseen liittyvät rastinmääritteet
– Kartan suuntaus maaston mukaan metsässä
– Suunnistus selkeiden pisteiden kautta
– Peukalon käyttö
– Oman sijainnin paikallistaminen kartalta
– Useita erityyppisiä rastipisteitä
– Askelparin käytön esittely ja ohjeet askelparin pituuden mittaamiseksi

3. harjoitus

Aika: Ma 4.6. klo 18.15
Harjoitus: Pitkät rastivälit
Teema: Reitinvalinta
Kesto: n. 1,5-2h
Paikka: OH:n maja
Varustus: Säänmukainen ulkoiluvarustus, karttamuovi ja kompassi
Muuta: Yhteistilauksen kompassien jako (mikäli ei ole jo jaettu)
Ohjelma:
– Karttamerkkien kertausta (päivän harjoitukseen liittyvät merkit)
– Harjoitukseen liittyvät rastinmääritteet
– Omaan taitotasoon sopivan reitin suunnittelu ja toteutus
– Kartan suuntaaminen kompassin avulla
– Suunnassa kulku ja kuljetun matkan mittaaminen/arviointi
– Reitinvalinta selkeiden kohteiden avulla
– Korkeuskäyriin tutustuminen
– Toiminta rastia lähestyttäessä
– Peukalon käyttö
– Useita erityyppisiä rastipisteitä
– Ohjeet seuraavan viikon harjoituspaikalle löytämiseksi

4. harjoitus

Aika: Maanantain ryhmä 11.6. ja keskiviikon ryhmä 13.6., omaan tahtiin klo 18-19 välisenä aikana
Harjoitus: Toiminta Ounasrasteilla
Teema: Ounasrastit
Kesto: n. 1,5-2h
Paikka: Nivavaara, Pukinpolun kenttä Karttalinkki
Varustus: Säänmukainen ulkoiluvarustus, karttamuovi ja kompassi
Ohjelma:
– Karttamerkkien kertausta (päivän harjoitukseen liittyvät merkit)
– Harjoukseen liittyvät rastinmääritteet
– Korkeuskäyriin tutustuminen
– Emit ja ajanotto
– Toiminta Ounasrasteilla ennen metsään menoa
– Ounasrastien B- tai C-rata omaan tahtiin tai ohjaajan avustuksella
– Toiminta Ounasrasteilla ennen ja jälkeen varsinaisen suunnistuksen

Extra harjoitus

Ohjausta Ounasrasteilla
Aika: xx.xx. klo 17-19
Paikka: Löytyy Ounasrastikalenterista
Teema: Ounasrasteilla ohjaajia paikalla jotka antavat opastusta ja tarvittaessa tulevat mukaan metsään.
Huom! Ounasrastien osallistumismaksu ei sisälly kurssin hintaan. Huom! Vapaaliput ja kausikortit käyvät maksuksi.

SUUNNISTUKSEN YHTEISTYÖKUMPPANIT