Suunnistusjaoston vuosikokous to 13.8. klo 18.00 Punaisella tuvalla

Suunnistusjaoston vuosikokous torstaina 13.8. klo 18.00 Punaisella tuvalla. Kokouksessa käsitellään edellisen kauden toimintakertomus ja tilinpäätös. Lisäksi valitaan suunnistusjaoston puheenjohtaja sekä jäsenet erovuoroisten tilalle. Lopuksi kahvitellaan.
Tervetuloa