Ratamestarin lausunto

Tervetuloa Rovaniemelle!

SM-viestit kilpaillaan Rovaseudulle epätyypillisen moninaisessa metsämaastossa jota rikkoo vain muutama
metsäautotie. Polkuja alueella on varsin vähän, mutta soita reunustavilla kankailla sekä muissa eläinten
luontaisissa kulkupaikoissa on paljon poropolkuja. Näitä sieltä täältä esiin putkahtavia ja yhtäkkiä kuin
tyhjään katoavia polkuja ei luonnollisesti ole kuvattu karttaan vaikka ne hetkittäin ovat erittäin hyvin
havaittavissa. Suunnistajan jalan alla oleva poropolku taas parantaa etenemisvauhtia mukavastikin.

Matti Kivelän tekemä uusi suunnistuskartta kuvaa moninaista maastoa erittäin hyvin. Kartan taustalla
olevat nykyaikaiset pohja-aineistot ovat ammattimiehen käsissä jalostuneet helposti luettavaksi
taideteokseksi jossa kohteitten sijaintitarkkuus on ensiluokkaista. Onnistuneen suunnistussuorituksen
tekeminen ei jää kartasta kiinni!

Kartantekijä on onnistunut erittäin hyvin kuvaamaan alueen vaihtelevaa kulkukelpoisuutta sekä
näkyväisyyttä. Etelän suunnistajien näkökulmasta vaalean vihreä voi tuntua jopa näkyväisyyden perusteella
turhalta mutta alueet erottuvat metsästä tai soilta erittäin selvästi helpottaen suunnistustehtäviä. Tumman
vihreää kannattanee mahdollisuuksien mukaan välttää. Varsinkin soilla ja soistuvissa eteneminen menee
vihreässä erittäin hitaaksi, yleensä ”ryssänpäämättäikön” vuoksi.

Alueen maapohja on paikoin erittäin kivikkoinen ja näin hidaskulkuinen. Kulkukelpoisuus on kuitenkin
todettavissa myös tältä osin onnistuneessa karttakuvauksessa. Pienen kivikkokuvauksessa käytetyn merkin
”pommittamat” alueet kannattaa reitinvalinnallisesti kiertää mikäli mahdollista, tai ainakin etenemisvauhti
hidastuu merkittävästi. Eikä kartan lukeminenkaan tahdo mitenkään onnistua juoksuvauhdissa kaikkein
kivikkoisimmilla alueilla.

Joillakin sarjoilla rata kulkee vanhan louhosalueen läpi tai sivuitse. Alla olevassa karttapalassa on kuvattu
alue siten miten kielletyn alueen viitoitus on maastoon vedetty. Kahden louhoksen välistä pääsee hyvin
kulkemaan molempiin suuntiin vaikka todellisuudessa viitoitusten väli on maastossa kartalla kuvattua
hieman kapeampi.

Kuva: Louhosalueen kiellettyjen alueiden välistä pääsee hyvin kulkemaan

Soita alueella on paljon vaihdellen ojittamattomista avosoista ojitettuihin, metsittyneisiin soihin. Soiden
kulkukelpoisuus on vaihdellut kesän aikana paljon riippuen sateista. Viime aikojen sateet eivät aina ole
imeytyneet kuivaan maaperään juuri ollenkaan, jolloin suot ovat olleet sademäärään verrattuna
yllättävänkin märkiä. Harjoitusmaastojen avosuot antavat varsin hyvän kuvan kulkukelpoisuudesta
kilpailuajankohdan lähestyessä.

Karttojen painoviikolla ratojen alkuosassa olevalla vanhalla hakkuualueella kävi pyörähtämässä moto.
Onneksi käynti kartalla ei tarkoittanut tulkintaongelmia hakkuun kuvauksessa, mutta pehmeimmille
paikoille koneista jäi muutama uusi ajoura joita ei nyt kartalla ole. Lyhyet ajouran pätkät eivät mitenkään
vaikuta suunnistussuoritukseen, mutta ne on nähtävillä erillisessä kuvauksessa mallikarttojen yhteydessä
lähtö- ja lämmittelyalueella. Moto on kerännyt siemenpuualueilta myös kesän kahden myrskyn aiheuttamia
puunkaatoja. Metsäisimmillä alueilla kaatuneita puita on harvakseltaan eivätkä ne muuta maaston
kulkukelpoisuutta kartalla kuvatusta.

Kiitos ratamestariryhmän pukkiporukalle joka ammattitaidolla rakensi ratamestarin maastoon
merkitsemille liki 150 rastille pukit kisoja varten. Kiitokset koejuoksijoista erityisesti kotijoukoille jotka
ratojen suunnitteluvaiheessa antoivat rehellistä palautetta ratojen kehittämisen pohjaksi. Suurkiitos
karttasihteerille siitä työstä jolla hajonnoista innostuneen ratamestarin noin 200 rataa siirtyivät
painokoneille tulevia SM-viestejä varten.

Toiset tykkää, toiset ei, mutta nopein maalissa voiton vei!

Mikko Ojanaho
Pääratamestari

SUUNNISTUKSEN YHTEISTYÖKUMPPANIT