Luonnollisesti yhdessä
Suunnistuskoulun toiminta-ajatus

mikko_ohjaa2Ounasvaaran Hiihtoseuran suunnistuskoulussa yhdistyvät luontevasti perheen yhteinen aika sekä Rovaseudun luonto. Suunnistustaidon oppiminen on pitkä ja haasteellinen prosessi. Lapsen oppimista auttaa, kun hänen mukanaan kulkee turvallinen aikuinen. Kartanlukutaito opitaankin usein jo ennen lukutaitoa, kunhan lapsi jaksaa keskittyä harjoitteluun 30-60 min kerrallaan. Omalta ”valmentajalta” saatu henkilökohtainen tuki auttaa myös keskittymiskyvyn kehittymisessä.
Vanhempien tuki lasten harrastuksissa on tärkeää lajista riippumatta. Vanhempien käyttämä aika lasten harrastusten parissa kertoo lapselle harrastuksen tärkeydestä. Yhteiset liikunnalliset harrastukset osana perheen jokapäiväistä elämää ovat laatuaikaa josta lapset ammentavat tietoja ja taitoja myöhempää elämää varten.

ansa_lotta_2Luonnollisesti yhdessä –suunnistuskoulussa pyritään tukemaan luontokeskeisen harrastuksen löytämistä suunnistusharjoitusmahdollisuuksia tarjoamalla. Mukana toiminnassa kulkevat luonnollisesti yhdessä niin harrastajat kuin kilpasuunnistajatkin. Sunnuntaisten suunnistuskoulukertojen lisäksi perheillä on mahdollisuus kehittää suunnistustaitojaan iltarasteilla. Torstaisin iltarasteilla on tarjolla erityisesti lapsille suunniteltuja ratoja (RR- ja TR-rata), joilla oppiminen on vanhemman opastuksessa turvallista ja motivoivaa. Tiistain iltarasteilla D-rata suunnitellaan siten, että suunnistustehtävät onnistuvat vasta-alkajaltakin kunhan vanhempi lapsen tukena maastossa suunnistaa.

Oppimismahdollisuuksia on siis paljon, mutta paljon jää vielä perheiden oman innostuksen ja motivaation varaan. Voimia yhteiselle suunnistustaipaleelle!


severi_2Nuorena on vitsa väännettävä!

Suunnistustaito voidaan oppia jo varsin nuorena ja kilpailuissa turvalliset radat voidaan laatia siimarin avulla (RR-rata) varsin haastaviinkin maastoihin.

Ounasvaaran Hiihtoseuran 101:n nuorisuuntakortin lunastaneiden joukosta kilpailutoimintaan on osallistunut kesän 2010 aikana yli 40 suunnistajan-alkua 5-16 ikävuoden välillä. Kartta oikein ja peukku!

SUUNNISTUKSEN YHTEISTYÖKUMPPANIT