Stipendijärjestelmä

Ounasvaaran hiihtoseuralla on käytössä stipendijärjestelmä. Seuran jaostot tekevät oman esityksensä palkittavista Valkelle. Valke tekee suosituksen palkittavista johtokunnalle ja johtokunta tekee lopullisen päätöksen palkittavista / stipendienjaosta kulloisenkin rahatilanteen mukaan. Johtokunta voi tarvittaessa pienentää stipendisummia.

Tämän järjestelmän mukaisista stipendeistä pääseura maksaa 50 % ja jaosto 50 %. Seuran parhaan urheilijastipendin maksaa pääseura 100 %:sti. Mikäli yksittäinen jaosto tekee periaatepäätöksen kauden alussa olla maksamatta tulevalla kaudella stipendejä, saa tällöin stipendiin oikeutettu urheilija vain pääseuran osuuden (50 %) stipendistä.