Mäkijaoston yhteystiedot (päivitetty 11.12.2018)

Puheenjohtaja:
Ali Hoikkala
ali.hoikkala@gmail.com
040-7795357

Varapuheenjohtaja:
Matti Saari
040-0139236

Mäkikoulu/Moniurheilukoulu:
Jukka Ylipulli
jukka.ylipulli@santasport.fi
045-6769513

Rahastonhoitaja/Sihteeri:
Marja Lempiäinen
Marja.Lempiainen@lapinamk.fi
040-7080823

Valmennusvaliokunnanjäsen:
Tapio Kallunki
tapio.kallunki@pp1.inet.fi
0400-138042

Mäkivastaava:
Marko Haarala
mhaarala167@gmail.com
044-2965214