Mäkijaoston yhteystiedot (päivitetty 22.4.2017)

Puheenjohtaja:
Ali Hoikkala
ali.hoikkala@gmail.com
040-7795357

Varapuheenjohtaja:
Jukka Ylipulli
jukka.ylipulli@santasport.fi
045-6769513

Rahastonhoitaja/Sihteeri:
Marja Lempiäinen
Marja.Lempiainen@lapinamk.fi
040-7080823

Valmennusvaliokunnanjäsen:
Tapio Kallunki
tapio.kallunki@pp1.inet.fi
0400-138042

Mäkikouluvastaava:
Ali Hoikkala
ali.hoikkala@gmail.com
040-7795357

Mäkivastaava:
Marko Haarala
mhaarala167@gmail.com
044-2965214

Johtokuntaedustaja:
Ali Hoikkala
ali.hoikkala@gmail.com
040-7795357